4 thoughts on “NHỮNG THAY ĐỔI VỀ AN SINH XÃ HỘI 2022, Tiền Hưu, Bệnh, Già Được Tăng!!!!!

  1. Linh Mai says:

    Hi chị cái chương trình Part B chị nói thì áp dụng cho ai vậy chị? Bởi gì hôm qua em có nhận một lá thư nói về chương trình này họ cần em điền và gởi đi nhưng em không hiểu . Hiện tại em nhận bảo hiếm từ Obama care cảm ơn chị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *